PZP Union

Povinné zmluvné poistenie auta, motorky aj ďalších motorových vozidiel na mieru s možnosťou výberu 3 balíčkov a viacerých pripoistení ponúka poisťovňa Union. K poisteniu získate automaticky aj rozsiahle asistenčné služby, pričom celé zákonné poistenie si viete namodelovať presne podľa toho, či chcete komplexnú ochranu, alebo radšej výhodnú cenu.

Podľa toho, ako často jazdíte a aké riziká predpokladáte, si viete vybrať základné limity pre poistné plnenie, ale napríklad aj zvýšené krytie pre majetkové škody. Skúsenosti motoristov ukazujú, že práve takúto flexibilitu oceňujú najviac, spoločne s uzavretím cez internet.

Áno, podobne ako pri iných zákonných poistkách, aj v prípade poisťovne Union je možné uzatvoriť zákonnú poistku onlinePZP Union poistná kalkulačka vám totiž pripraví najlepší a najpresnejší výpočet, kde bude cena zohľadňovať konkrétny balík, pripoistenia a aj všetky zľavy. Dôležité je však porovnanie nielen medzi balíkmi navzájom, ale aj s inými PZP.

Parametre, podmienky a výhody

Dojednať si povinné zmluvné poistenie v poisťovni Union môžete pre všetky druhy motorových vozidiel, ktoré musia mať zákonnú poistku uzatvorenú. Môže ísť nielen o auto, ale aj motorku, skúter, prívesný vozík alebo o menšie úžitkové vozidlá do 3,5 tony.

Poistenie UNION SLÚŽI NA KRYTIE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA, NAJMÄ IDE O ŠKODY NA ŽIVOTE, ŠKODY NA ZDRAVÍ, NÁKLADY NA PRÁVNE ZASTÚPENIE A O UŠLÝ ZISK.

POISTENIE JE MOŽNÉ DOJEDNAŤ V TROCH RÔZNYCH POISTNÝCH BALÍKOCH PODĽA TOHO, AKÉ VYSOKÉ MAJÚ BYŤ POISTNÉ LIMITY PRE KRYTIE ŠKÔD A PODĽA TOHO, AKÉ SLUŽBY K POISTKE CHCETE.

K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU JE MOŽNÉ TIEŽ DOJEDNAŤ HAVARIJNÉ PRIPOISTENIA.

Kým v základom balíku poistenia ponúka poisťovňa Union len so zákonom stanovenými limitmi na štandardnej úrovni, ďalšie dva balíky ponúkajú už vyšší stupeň ochrany. To isté platí aj o asistenčných službách, ktoré sú až v druhom a treťom balíku. Poistenie platí na Slovensku aj v zahraničí, pri niektorých pripoisteniach treba rátať so spoluúčasťou.

Pokiaľ ide o najdôležitejšie výhody, tu sú:

 • výber z troch balíčkov a viacerých pripoistení, kto chce naozaj najlacnejšie možné povinné zmluvné poistenie, vie si vybrať aj balíček bez asistenčných služieb
 • možnosť poistenia online za pár minút a to len podľa ŠPZ, pričom takto si môžete poistiť osobné auto, ľahšie úžitkové auto do 3,5 tony, prívesný vozík aj motocykel
 • extra zľavy pri poistení cez internet, ale aj pre klientov zdravotnej poisťovne Union, vďaka čomu si viete vybaviť poistenie za ešte výhodnejších finančných podmienok
 • ak ste vlastníkom vozidiel so zvláštnym evidenčným číslom alebo niektorých špecifických kategórií vozidiel, po súhlase poisťovne poistíte aj tieto vozidlá

NAKOMBINOVANIE POISTENIA NA MIERU

VĎAKA MOŽNOSTI VOĽBY KONKRÉTNEHO BALÍKA A DODATOČNÝCH PRIPOISTENÍ SI VIETE VYBRAŤ POISTENIE PRE SVOJE VOZIDLO DOSLOVA NA MIERU. AK NECHCETE ASISTENČNÉ SLUŽBY, VIETE SI VYBRAŤAJ BEZ NICH A ZA MIMORIADNE NÍZKU CENU. DÁ SA ALE ZVOLIŤ AJ KOMPLEXNÁ POISTNÁ OCHRANA.

Balíky, moduly a pripoistenie

Pri povinnom zmluvnom poistení v poisťovni Union si viete vybrať tri rôzne balíky poistenia zodpovednosti za škodu. Kým prvý balík je určený pre tých, čo nenajazdia príliš veľa kilometrov a chcú ušetriť, najvyšší balík sa hodí aj do zahraničia.

Tu sú jednotlivé moduly:

Balík Basic

 • v základnom balíku poistenia sa nájdu tí vodiči, ktorých možno považovať skôr za sviatočných a ktorí nepredpokladajú vznik vážnejších škodových udalostí
 • ak ide o poistené plnenie, tak limit na vyplatenie poistného pri škodách na živote a zdraví je 5,24 milióna €, pri vecných škodách je limit 1,05 milióna €
 • v tomto balíku nenájdete žiadne asistenčné služby, čo je síce trocha neštandardné, ale ten, kto ich nepotrebuje, si takýmto spôsobom zníži poistné na minimum

Balík Optimum

 • štandardným balíkom pre väčšinu bežných vodičov s klasickým využitím motorového vozidla, či už auta, motorky alebo iného vozidla, je balík zvaný Optimum
 • v tomto balíku je limit pre škody spôsobené na živote alebo zdraví obdobný, čiže 5,24 milióna, navýšený je ale limit poistného plnenia vecných škôd a to 3 milióny €
 • súčasťou balíka Optimum už sú aj asistenčné služby využiteľné doma aj v krajinách zelenej karty, toto poistenie je teda vhodné aj pri cestách do zahraničia

Balík Excellent Plus

 • najvyšším balíkom povinného zmluvného poistenia, ktoré môžete uzatvoriť v poisťovni Union, je balík Excellent Plus s najlepšou ochranou
 • tento modul poistenia poskytuje aj najvyššie limity poistného plnenia, v prípade zdravia a života je to znova 5,24 milióna €, pri vecných škodách až do 5 miliónov €
 • k povinnému zmluvnému poisteniu v tomto prípade rovnako tak dostávate možnosť využiť asistenčné služby, ale aj pripoistenie proti živlom do výšky 2 500 €

Okrem poistenia zodpovednosti vám Union ponúka aj tieto pripoistenia pre vás:

Výhľadové sklá: Jedným z najtypickejších pripoistení nielen v poisťovni Union, ale aj v iných poisťovniach, je pripoistenie škôd spôsobených na sklách vozidla. Pripoistenie kryje náklady na škody spôsobené pri poškodení alebo zničení čelného, zadného aj bočných skiel. Pri oprave do 30 € sa spoluúčasť neplatí, inak áno.

Stret so zverou: V prípade, ak sa obávate počas jazdy stretu so zverou, môžete si dojednať aj pripoistenie vzťahujúce sa na tieto prípady. Ide o pripoistenie, ktoré kryje na vašom poistenom vozidle škody spôsobené stretom alebo kontaktom s divou zverou a to podľa výšky poistného limitu až do 7 500 €.

Úraz: V rámci poistenia osôb ponúka poisťovňa Union k svojmu povinnému zmluvnému poisteniu možnosť dojednať pripoistenie úrazu vodiča. Toto pripoistenie slúži na vyplatenie odškodnenia pri hospitalizácii, trvalých následkoch alebo smrti v dôsledku úrazu. Poistná suma závisí od toho, aký balík poistenia si zvolíte.

Výtlky: Ak často chodíte po menej kvalitných cestách, môžete si doobjednať aj pripoistenie pre škody spôsobené výtlkmi. Toto pripoistenie hradí náklady na škody spôsobené výtlkom na cestách voči pneumatike, disku a náklady na geometriu. Poistná suma pripoistenia sa dá v tomto prípade dojednať až do výšky 300 €.

Živly: Posledným pripoistením je pripoistenie proti škodám spôsobeným prírodnými živlami na vašom poistnom vozidle. Toto pripoistenie však má maximálne poistné plnenie obmedzený do výšky 2 500 €. Pripoistenie je poskytované len k najvyššiemu balíku a to bezplatne, k iným balíkom zákonného poistenia sa nedá dojednať. Viac info nájdete na portály poistit.sk

Konsolidácia pôžičiek

Máte priveľa pôžičiek? Zaťažujú váš rodinný rozpočet splátky viacerých nevýhodných úverov? Riešením môže byť konsolidácia pôžičiek a úverov rôzneho typu, čiže proces zjednotenia všetkých záväzkov s cieľom zlepšiť svoju finančnú situáciu. Ak chcete vedieť, čo pre to spraviť a ako konsolidáciu zvládnuť, teraz si o tom povieme viac.

Čo je konsolidácia a čo ňou možno získať

Konsolidácia je proces, ktorého cieľom je skonsolidovanie finančných záväzkov a celkovo financií. Cieľom je zlepšiť finančnú situáciu a sprehľadniť ju, k čomu má pomôcť práve zlúčenie viacerých dlhov, záväzkov a pôžičiek do jedného nového úveru.

Ak ide o prax, konsolidácia znamená v podstate predčasné splatenie všetkých vašich doterajších záväzkov. Tie sú nahradené novou, konsolidačnou pôžičkou. Okrem toho, že je to jednoduchšie a prehľadnejšie z pohľadu splácania, môžete konsolidáciou aj zlepšiť svoju finančnú situáciu. Vaša úspora teda môže byť finančná aj časová.

Konsolidáciou pôžičiek sa spravidla sledujú tieto ciele:

 • zníženie sumy, ktorú mesačne musíte použiť na splácanie finančných záväzkov, čiže aktuálna finančná úspora z pohľadu výšky mesačnej splátky
 • zníženie preplatenia za úvery, pôžičky a iné finančné záväzky, to platí vtedy, ak je nová konsolidačná pôžička úročená menej, ako pôvodné úvery
 • zjednodušenie platenia, namiesto viacerých termínov splátok a viacerých úverov splácate iba jeden a to novú konsolidačnú pôžičku
 • možnosť zmeniť parametre splatnosti, obvykle ide o skrátenie doby splácania, to však nemusí platiť, ak si potrebujete znížiť mesačnú sumu splátok

Aké pôžičky a úvery je možné konsolidovať

Prefinancovať konsolidačnou pôžičkou je možné prakticky všetky štandardné finančné záväzky. Nie je dôležité, či ide o bankové úvery alebo nebankové pôžičky, môžete si takto dokonca vyplatiť predčasne aj pohľadávky zo splátkových spoločností.

Konsolidovať sa dajú klasické spotrebné bankové úvery aj menšie spotrebiteľské pôžičky z nebankoviek. Taktiež si môžete vyplatiť iné splátkové úvery, napríklad ak ste v minulosti kupovali niečo do domácnosti alebo okolo domu na splátkový predaj. Konsolidačná pôžička vám môže pomôcť predčasne vyplatiť aj leasing za vaše vozidlo.

Ak máte kontokorentný úver, čiže povolené prečerpanie k bežnému účtu, aj tento finančný záväzok si môžete uhradiť pomocou konsolidačnej pôžičky. To isté platí aj pre kreditnú kartu. Konsolidovať teda možno aj úvery, ktoré nemajú pravidelnú a pevnú splátku, ale ich splácanie je flexibilné. Dôležité je však mať od týchto úverov dokumentáciu.

Niektorí poskytovatelia konsolidačných pôžičiek umožňujú aj zobrať si nejaké financie navyše. Okrem sumy, ktorú použijete na splatenie všetkých pôžičiek, tak môžete získať aj peniaze, ktoré viete použiť bezúčelovo a bez akýchkoľvek obmedzení.

Správny postup konsolidácie pôžičiek

Chcete konsolidovať svoje doterajšie finančné záväzky a úvery tak, aby ste naozaj uľahčili svojmu rozpočtu? Hľadáte spôsob, ako čo najviac ušetriť a znížiť svoju splátku? Kľúčom k úspešnému výsledku je správny postup, ako si vybrať konsolidačný úver.

Konsolidácia by mala prebiehať v týchto 4 krokoch:

Zistenie doterajších záväzkov: V prvom rade treba zistiť, aké sú doterajšie záväzky a kedy ich chcete splatiť. Získajte od všetkých doterajších úverov a pôžičiek údaje o výške splátky, zostávajúcej doby splatnosti a zostávajúcej sumy na splatenie. Zistite aj to, či nie sú s predčasným vyplatením spojené poplatky a pokiaľ sú, tak v akej výške.

Splnenie podmienok: Keď už viete, aké pôžičky a v akej sume potrebujete konsolidovať, treba sa zamerať na splnenie podmienok pre poskytnutie nového úveru. Štandardnou podmienkou je nebyť v omeškaní so splácaním a nemať negatívny záznam v úverovom registri. Niektorí poskytovatelia budú po vás chcieť aj doloženie príjmu.

Definícia cieľa konsolidácie: Viete, koľko vám zostáva splatiť, viete aj to, aké sú úroky na doterajších záväzkov. Rovnako tak poznáte aj výšku mesačných splátok za všetky doterajšie úvery. Podľa týchto parametrov si stanovte, čo má byť cieľom konsolidácie. Určite si, koľko viete najviac mesačne splácať a tiež to, či potrebujete peniaze navyše.

Porovnanie ponúk a výber najlepšej: Na základe predošlých krokov si potom môžete nechať spraviť ponuky na novú konsolidačnú pôžičku. Môžete tak urobiť individuálnym oslovením bánk a nebankoviek ponúkajúcich konsolidačné pôžičky alebo cez online kalkulačku a porovnávač. Potom vyberte najlepšiu a podpíšte zmluvu.

Ako nájsť najlepšiu konsolidačnú pôžičku? Porovnaním

Aby ste dosiahli optimálnu úsporu, je práve výber tej najlepšej konsolidačnej podmienky základnou podmienkou. Na trhu je viacero bánk aj nebankových spoločností, ktoré takéto pôžičky na konsolidáciu ponúkajú a vyznať sa v nich môže byť zložité.

Práve preto nastupuje porovnanie cez online kalkulačku:

 • najskôr do kalkulačky zadajte jednotlivé úvery, pôžičky a doterajšie finančné záväzky, každý zvlášť, zvoľte typ úveru, mesačnú splátku a dobu splatnosti
 • potom si vyberte, či máte záujem aj o získanie nejakých finančných prostriedkov navyše okrem tej sumy, ktorú treba na predčasné splatenie úverov
 • následne do kalkulačky treba zadať požadovanú dobu splácania alebo si vybrať pomocou dynamickej funkcie maximálnu sumu mesačnej splátky
 • online kalkulačka vám potom pripraví konečnú ponuku konsolidačných pôžičiek a to aj s porovnaním jednotlivých úverov podľa ich poskytovateľov

Výsledkom porovnania bude jednoduchý a kompletný prehľad možností konsolidácie. Vďaka online kalkulačky a porovnávača zistíte, aké úrokové sadzby, doby splatnosti alebo výšky mesačnej splátky novej pôžičky môžete získať. Uvidíte aj to, či je možné získať od danej banky alebo nebankovky aj nejaké dodatočné finančné zdroje navyše. Refinančná pôžička je súčasťou aj nebankovky Silverside.

Rozdiely medzi jednotlivými ponukami pritom nemusia vyzerať na prvý pohľad až tak markantne. Aj pár € na mesačnej splátke ale môže spraviť z dlhodobého hľadiska veľký rozdiel. Najmä v prípade, ak bude splácanie na niekoľko rokov. Pri porovnaní zvažujte aj nefinančné benefity, napríklad možnosti zmien splátkového kalendáru.

Online pôžička

Dnes si už je možné cez internet vybaviť prefinancovanie prakticky čohokoľvek. Prekvapili vás nečakané výdaje? Chcete prefinancovať dovolenku? Idete si kúpiť auto? Alebo si chcete vynoviť domácnosť či zrekonštruovať bývanie. Získajte úverové zdroje priamo z pohodlia domova. Stačí si len vybrať zo širokej škály produktov.

Mini pôžičky cez internet aj SMS

Mini pôžičky cez internet aj SMS

Prvým typom online pôžičiek, ktoré si môžete vybaviť, sú mini pôžičky. Ide spravidla o krátkodobé úvery, ktoré poskytujú obyvateľstvu nebankové firmy.

Pre tieto úvery platia nasledovné parametre a charakteristiky:

 • jedná sa o pôžičky, ktoré sa nesplácajú pravidelný splátkami, ale na konci splatnosti a to jednorazovo, obvykle je to do 30 až 90 dní od požičania
 • z hľadiska finančného limitu ide o malé pôžičky, štandardne do 100 € až 300 €, minimálna suma býva od 20 do 50 eur, závisí aj od finančnej histórie
 • pri opakovaných úveroch a dobrej úverovej histórii je možné si požičať aj vyššiu sumu, obvykle však býva ohraničená maximálnym limitom 500 eur
 • pôžičku si viete vybaviť na čokoľvek, nemusíte vôbec dokladovať, na aký účel ju použijete, nemusíte to dokladovať vopred a ani následne

O pôžičku sa žiada cez online formulár, niektorí poskytovatelia umožňujú o úver požiadať aj formou SMS správy. Schválenie je zvyčaje otázkou niekoľkých hodín a nie je potrebné ani dokladovať príjem. Problémom pre schválenie však býva záznam v úverových registroch. Na druhú stranu, úver viete splatiť aj predčasne a to bez poplatkov.

Spotrebiteľské splátkové pôžičky

Druhou skupinou online pôžičiek sú už klasické splátkové pôžičky. Tie viete získať tiež pomerne rýchlo, spravidla do 24 hodín. Poskytujú ich tak banky, ako aj nebankové spoločnosti a určené sú pre klientov so záujmom o menšiu sumu.

Takýmto spôsobom si požičiate obvykle do 2 až 3 tisíc €, u niektorých poskytovateľov to môže byť aj viac, až do 10.000 €. Splatnosť úverov býva štandardne od 6 mesiacov do 24 mesiacov, niektoré banky či nebankovky môžu mať aj o niečo dlhšie obdobie. Pôžičky sú splátkové, čiže sa splácajú pravidelnými mesačnými splátkami.

Aj tieto pôžičky sú dostupné bez zbytočnej alebo zdržujúcej administratívy. Netreba obvykle dokladovať výšku príjmu, účel použitia a nemusíte mať ani ručenie. Veľkým plusom je, že vybavenie aj predčasné splatenie sú bez poplatkov a úrok je rovnaký počas celej doby splácania. K niektorým pôžičkám si môžete uzatvoriť aj ich poistenie.

Spotrebné úvery v bankách

Jednoznačne najviac využívané sú spotrebné úvery v bankách. Takýmto spôsobom sa dajú získať pôžičky už nielen pre ich vlastných klientov cez internet banking, ale aj pre neklientov. Vybavenie prebieha online, podpis zmluvy však už musí byť osobne.

Pre pôžičky sú typické tieto výhody, vlastnosti a parametre:

Výška a splatnosť úveru: Požičať sa obvykle dá suma minimálne 2.000 €, niektoré banky to môžu mať nastavené na viac alebo naopak o kúsok menej. Horný úverový limit závisí tiež od poskytovateľa a typu úveru, niekde to je 25.000 €, niekde 35.000 € a niekde aj viac. Splatnosť býva štandardne minimálne 12 mesiacov a maximálne a 96 mesiacov.

Poplatky a úročenie: Štandardne sú už všetky spotrebné bankové úvery bez poplatku za ich vybavenie, rovnako tak sa netreba báť poplatkov za mimoriadne splátky či predčasné splatenie. Jediným poplatkom navyše býva poplatok za poistenie splácania danej pôžičky. Ak ide o úrokové sadzby, tie začínajú už od 5,9 % podľa poskytovateľa.

Podmienky poskytnutia: Je nevyhnutné mať pravidelný príjem a vedieť ho v prípade potreby doložiť, hoci väčšina bánk si ho vie získať už aj bez vášho pričinenia. Okrem toho treba mať vek nad 18 rokov a nemať zlý záznam v úverových registroch. Pri účelových úveroch treba vedieť doložiť spôsob použitia financií z pôžičky.

Účel použitia: Jednoznačne najpopulárnejšie sú pôžičky bezúčelové, čiže na čokoľvek. Ak však viete, na čo presne chcete financie použiť, môžete siahnuť aj po tých účelových. Odmenou za to býva nižší úrok, dlhšia splatnosť či vyšší úverový limit. Takto sa dá požičať najmä na kúpu auta alebo na bývanie a rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Povolené prečerpania a kreditné karty

Cez internetový banking k vášmu bežnému účtu si dnes už pomerne bežne môžete vybaviť povolené prečerpanie k účtu, čiže kontokorentný úver. Ide o pôžičku, kde viete ísť na účte do nejakého mínusu a čerpať ju podľa potreby iba vtedy, keď to potrebujete.

kreditné karty

Takýto úver vybavíte doslova na pár kliknutí. Jeho výška býva od 500 do 5.000 € a závisí aj od vašich príjmov. Úrok je ale pomerne vysoký, obvykle okolo 20 %.

Ako online pôžičku si už viete vybaviť aj kreditnú kartu. Tú môže poskytovať banka aj nebanková spoločnosť, napríklad splátková firma. Kreditky fungujú na princípe úverového limitu s istým bezúročným obdobím, obvykle prvých 40 až 55 dní. Po prekročení tohto obdobia treba už pôžičku splácať, výška splátok však bude už len na vás.

Refinančné a konsolidačné pôžičky

Poslednou kategóriou online pôžičiek sú úvery určené na refinancovanie a konsolidáciu. Ide o spotrebné a spotrebiteľské úvery, ktoré sú osobitné svojimi podmienkami a vlastnosťami. Ich najväčšou prednosťou je nižší úrok, vďaka čomu ušetríte v rozpočte. Ich detailnejší rozbor nájdete na tejto adrese: https://www.pozicky123.sk/pozicky-pre-splatenie-dlhov-a-uverov/

Tu sú podmienky, za akých si požičiate a dôležité vlastnosti:

 • refinancovať takto viete prakticky všetky minulé dlhy, či už splátky, malé pôžičky, leasingy, väčšie úvery alebo aj kontokorenty a kreditné karty
 • úvery tohto typu ponúkajú prakticky všetky banky aj niektoré nebankové spoločnosti, nie je treba mať ručiteľa, ručenie a obvykle ani doložiť príjem
 • čo však potrebné je, je vedieť, koľko potrebujete požičať, ideálne mať predošlé úverové zmluvy alebo výpis z účtu zo splácania pôžičiek
 • štandardne sa dá požičať za podmienok podobných spotrebným úverom, čiže do 35.000 € a so splatnosťou do 8 rokov, čo zníži mesačnú splátku

Práve pôžičky na konsolidáciu zažívajú v poslednej dobe boom popularity. Možnosť ich vybavenia online k tomu prispela ešte viac. Vďaka tomu je možné si všetky ponuky vopred porovnať a vybrať si najvýhodnejšie refinancovanie pre váš rozpočet.